What does it mean that we may be "entertaining angels unawares" in Hebrews 13:2? Synonym: Heb. 1 Votes, Hebrews 13:4 Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 ... 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Read Hebrews 13:16 Using Other Translations. Huwag kayong mag mukhang pera; at masiyahan na kayo . Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. kita iiwan ni pababayaan man.” Kaya't buong tapang . KJV But to do good and to communicate forget not: for with such sacrifices God is well pleased. ESV Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. 3 Remember those in prison, as being fellow-prisoners; those in hardship, as being in a body yourselves. A + A-Print Email. Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Siya nawa. 19 19At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. ... Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Hebrews 13: 15-16 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. NLT And don’t forget to do good and to share with those in need. Hebrews 13. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. To Get the Full List of Definitions: Siya nawa. 13 Keep on loving one another as brothers and sisters. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. • • 8 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 10 Hebrews on Wikipedia. Was Timothy in jail or committed to doing something else when it was mentioned that he was "set free"? 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi . 12Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 7Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 9Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Why was Jesus Crucified outside of the city gate? Concluding Exhortations. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. 18 Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Sign Up or Login. 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. sa anumang nasa inyo. To Get the full list of Strongs: 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … Siya nawa. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Wikipedia Hebrews on Wikisource. Can Satan injure God’s children or not? Search results for 'Hebrews 8:7-13' using the 'New American Standard Version'. Mga Hebreo 13:8 - Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 20 24 4 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 2 He was in the beginning with God. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. Posts about Hebrews 12:28 written by Pastorbluejeans Unplugged. “Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear.” (Hebrews 12:28, NKJV) 17Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? -- This Bible is now Public Domain. Hebrews 1:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 1:13, NIV: "To which of the angels did God ever say, 'Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet'?" 16 22Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. • 5 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 23Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? By Faith. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Why shouldn't we? 3 Votes, Hebrews 13:2 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 24Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Wikisource Wiktionary has an Appendix listing books of the Bible The nineteenth book of the New Testament of the Bible, the epistle of St Paul to the Hebrews. 3 Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. Him then, let’s continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips praising His name.” Hebrews 13:15 NASB What is your favorite food aroma? 1 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 2 What does the Bible mean when it says to show hospitality to strangers? 1 Votes, Hebrews 13:2 (1 John 5:18). 7 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Christian Tagalog Devotion: Hebrews 13:15-16. 15 2 Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it() 3 Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 21Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 14 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). What does mourn/wail mean when Jesus returns? 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Full Sermon (120) Outlines (36) ... Hebrews 13:1-8 Things I Should Have Learned in Kindergarten Robert Fulghum wrote a popular book a while back entitled, “All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten.” I thought of that title when I read today’s scripture. 13 These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that … Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. 14Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 13 Let brotherliness persist. Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. What does it mean that "the marriage bed is to be undefiled"? 23 (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). What’s the test of loving one another? 15Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. LetG3306 brotherly loveG5360 continueG3306. 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God, so that what is seen was not made out of … 18Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 3 2 Do not forget hospitableness, for by it some men had angels as guests before they knew it. The Word Became Flesh . Hebrews 13 King James Version (KJV). Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Hebrews 13:1-25. Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? (John13:34–35). Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. What’s wrong with loving the world? Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 6 Hebrews 13:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:6, NIV: "So we say with confidence, 'The Lord is my helper; I will not be afraid.What can mere mortals do to me?'" Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 21 Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 13 Read full chapter 17 20Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, Sign Up or Login. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Turkey baking in the oven or deep far fried. Hebrews 1 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. Hebrews 13:15 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Did Isaiah truly preach for three years naked? Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. 12 nating masasabi, “Ang Panginoon ang tumutulong sa . 6 Votes, Hebrews 13:12 22 What did angels have to do with Jesus' ministry. 1 Votes. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? • Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. 25 Siya nawa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. What does the Bible say about your wife wearing lingerie in the bedroom? It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to … Should a church allow members to carry concealed weapons if it's not illegal in their state? Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … What are some psalms of hope for when the holidays hurt? How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? • 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Hebrews. 6Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 11 What does it mean, for believers, that God will 'judge the adulterers and the sexually immoral'? 2 For by it the people of old received their commendation. Download the Arabic Holy Bible (Doc format) - Download the Arabic Holy Bible (Pdf format) * Questions and Answers about the Holy Bible (Arabic only) * Arabic Holy Bible Dictionary * Holy Bible Atlas * Holy Bible Gallery * Jesus Gallery * Listen to many of David's Psalms from the Agbeya prayers * Bible Verse Art Gallery * Sermons section includes illustrations for many Books from the Holy Bible Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Posted on May 15, 2013 by Ang blogger daw na si Iska. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Siya nawa. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Select/Play: Change Selection: Title: Author: Passage: Language: Category: Date/Time: Duration: Pages: Hebrews - Part 32/49 - Faith Demonstrated: Aiden Wilson Tozer Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. What does "fruit of our lips" mean in Hebrews 13:15? 10Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. 8Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 17 Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. 11Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay … Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 13Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Steak on the grill. 25Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. 11 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things not seen. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Hebrews 1:13, ESV: "And to which of the angels has he ever said, “Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet”?" Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.
2020 hebrews 13 tagalog